Filosofie MŠ

MOTTO: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně
vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

J. A. Komenský

Výchova nakloněná dětem – tedy výchova, která má za cíl vést dítě ke svobodě – se může odvíjet jen ve vztahu neseném láskou. Svoboda a láska jsou nejvyšší lidské hodnoty, které patří nerozlučně k sobě.

První sedmiletí člověka vidíme jako důležité období, které má své zákonitosti odlišné od dalších vývojových etap. Jsme si vědomí, že dítě tráví v mateřské škole převážnou část dne. Proto klademe důraz na přívětivou atmosféru, která umožní dítěti v co nejkratším čase najít v tomto prostředí důvěru, těšit se na kamarády a na nové věci, které budeme společně objevovat. Právě ono „těšení se“ je hlavním cílem naší školky.

Nebudeme děti nudit dlouhými přednáškami, protože dítě v prvním sedmiletí shromažďuje zkušenosti, které získává pozorováním, napodobováním a experimentováním. A na tomto principu budeme zpracovávat každé téma, které nás během roku čeká.

Víme, že ke zdravému vývoji dítě potřebuje rytmus a řád v každém okamžiku dne, které jim přinášejí jistotu, klid a bezpečí. Hodláme vést děti k odpovědnému vztahu ke společenskému i přírodnímu prostředí, které je obklopuje, ukazovat jim, jak mohou svým chováním ovlivnit svět kolem sebe. Naučíme je poznávat, pomáhat, chránit a šetřit vše živé i neživé.

Povedeme děti ke vzájemnému respektu a toleranci. Ke vnímání a přijímání rozdílných osobních vlastností, schopností a názorů a ke slušnému chování vůči všem lidem ve společnosti.

Budeme podporovat přátelské vztahy mezi dětmi. Naučíme je komunikovat bez zábran mezi sebou i s dospělými, naslouchat druhým, spolupracovat, respektovat společná pravidla a navzájem si pomáhat.

Rodiče se mohou těšit na zajímavé mimoškolní činnosti, kterými chceme přispět k vytvoření přátelské komunity a obohacovat tak život dětí v MŠ (dobročinné bazary, slavnosti, přednášky, další akce pro širší veřejnost).

Ve „SVĚTLUŠCE“ chceme dětem vytvořit láskyplné prostředí, pohodu a radostnou náladu, protože vše, co dítě prožívá, se hluboko vrývá do jeho nitra a ovlivňuje celý jeho život. Chceme podporovat hru, experimentování, tvořivost a fantazii.