KROUŽKY

Milí rodiče, připravili jsme pro Vaše děti základní nabídku kroužků
a stručnou informaci o jejich náplni.

V ceně školného je pro každé dítě jeden kroužek zdarma. Kroužky začínají v polovině října, kdy už by děti měly být plně adaptovány v novém prostředí. Aby byl kroužek otevřen, musí být přihlášeno minimálně 5 dětí. V případě zájmu z Vaší strany jsme připraveni rozšířit nabídku o výuku hry na klavír (přípravku), o kroužek Mladý přírodovědec, Malý kuchtík a Povídálek (logopedická prevence).

01
ATELIÉR PRO ŠIKOVNÉ RUCE

V ručičkách mají děti možnost naplno rozvinout svou kreativitu a fantazii. Práce na vlastním projektu jim umožní příjemně zrelaxovat, zbavit se napětí a přirozenou cestu trénovat trpělivost. Zdokonalí si jemnou motoriku, což dobře zužitkují při nácviku psaní, prohloubí si techniku práce s výtvarným materiálem a budou se těšit ze svého povedeného výrobku.

Max. počet dětí 10
platba na účet MŠ
4yrold_play_home_239
SPORTÍK

Sportík umožní dětem, aby se zbavily nadbytku energie příjemnou cestou. Děti si postupně osvojují základní pohybovou gramotnost. Učí se vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života, a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Max. počet dětí 12
platba na účet MŠ
07
VESELÁ KAPELA

V naší veselé kapele se budeme věnovat rozvoji hudebních schopností a dovedností. Děti se seznámí s hudebními nástroji, naučí se přirozeně vnímat rytmus a improvizovat. Hlavně si ale užijí příjemné chvíle při zpěvu a hraní.

Max. počet dětí 10
platba na účet MŠ