Rozpis organizace dne v mateřské škole je v rámcovém konceptu společný oběma třídám. Harmonogram jednotlivých tříd se mírně odlišuje, a to v závislosti na specifikách výuky každé z tříd (dle věku dětí) a odlišnostech třídních plánů.

V čase

Program

7:00–8:30

Příchod dětí do mateřské školy. Spontánní hry, nabídka připravených aktivit souvisejících s probíraným tématem.

8:30–9:00

Ranní kruh – přivítání, kalendář, počasí, sociálně komunikační aktivity pohybová chvilka.

9:00–9:30

Dopolední svačina

9:30–10:15

Řízené činnosti – dle TVP, výtvarné, dramatické, hudební, pohybové a rozumové aktivity.

10:15–10:30

Příprava na pobyt venku.

10:30–11:45

Pobyt venku (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně).

11:30–12:30

Hygiena, oběd.

12:30–13:00

Vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek.

12:45–14:15

Odpočinek dětí. Spaní, u starších dětí klidové činnosti, relaxace při čtení knihy, poslechu hudby.
U předškolních dětí odpočinek v době od 12:45 do 13:30, 13:30–14:15 příprava na školu.

14:15–14:55

Odpolední svačina

15:00–15:45

Odpolední kroužky (dle nabídky), volná hra.

15:45–17:00

Volné hry dětí, pobyt venku.